Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35829 - Goedkeuring Overeenkomst veiligheid treinen via vaste kanaalverbinding

maandag 14 juni 2021

Bij wetsvoorstel 35829 - Goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding is een verslag ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).