Verslag van een commissiedebat Tweede Kamer uitgebracht bij dossier 35861 - Structuurvisie A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught

woensdag 16 juni 2021

Bij dossiers 29296 - Tunnelveiligheid, 29385 - Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur, 29984 - Spoor: vervoer- en beheerplan, 31305 - Mobiliteitsbeleid, 32668 - Structuurvisie ZuidasDok en 35861 - Structuurvisie A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught en wetsvoorstellen 32252 - Wijziging van de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds), 35570 A - Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2021 en 35570 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 is een verslag van een commissiedebat ondergebracht.