International aviation: Council greenlights signing of major agreements with four countries

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 28 juni 2021.

De Raad i heeft groen licht gegeven voor de ondertekening van 3 luchtvaart­overeenkomsten - met EU i-buurlanden Oekraïne, Armenië en Tunesië - en 1 luchtvervoers­overeenkomst met Qatar. Doel is de markt voor luchtvervoer openstellen en zowel consumenten als exploitanten nieuwe kansen bieden. De efficiëntere verbindingen zullen handel, toerisme, investeringen en economische en sociale ontwikkeling bevorderen.

De Raad kan nu 4 belangrijke overeenkomsten ondertekenen die luchtvaart­maatschappijen makkelijker toegang tot de markt geven en meer mobiliteit creëren. Tegelijkertijd waarborgen ze het hoogste veiligheidsniveau en eerlijke concurrentie.

Pedro Nuno Santos, minister van Infrastructuur en Huisvesting van Portugal en voorzitter van de Raad

De eerste 3 overeenkomsten zullen de markt­beperkingen voor de buurlanden in kwestie opheffen en hen verbinden met de interne luchtvaartmarkt van de EU. In ruil daarvoor nemen ze de EU-luchtvaart­normen over en passen ze de EU-luchtvaart­voorschriften toe.

De overeenkomst met Qatar stelt de markt met alle 27 lidstaten in dezelfde mate open, waardoor de huidige regels en normen voor vluchten tussen Qatar en de EU worden aangescherpt. Het is de eerste dergelijke overeenkomst die de EU met een Golfland sluit.

Alle 4 de overeenkomsten bevatten stevige clausules over milieu en sociale en eerlijke concurrentie, en krachtige mechanismen tegen concurrentie­verstoring of ander misbruik.

Dankzij de goedkeuringsbesluiten van de Raad kunnen de 4 overeenkomsten voorlopig worden toegepast tot de nodige procedures zijn afgerond.

De ondertekening volgt naar verwacht in de herfst van 2021. Elke overeenkomst moet dan nog door iedere lidstaat, de Unie en de derde partij worden bekrachtigd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers