Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 1 juli 2021

Inhoudsopgave

 1. Kerngegevens
 2. Tekst
 3. EU Monitor

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 1 juli 2021
Document­datum 01-07-2021
Publicatie­datum 01-07-2021
Kenmerk T.N.J. de Lange 2021A01817 7
Commissie(s) Koninkrijksrelaties (KR)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 1 juli 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

11,

13, 15, 18, 19, 21, 23

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

14,

20

 

DEF

i.v.m. agendapunt

14

 
 

FIN

i.v.m. agendapunt

21

 
 

KR

i.v.m. agendapunt

19

 
 

OCW

i.v.m. agendapunt

18

 
 

RU

i.v.m. agendapunt

23

 
 

SZW

i.v.m. agendapunt

19,

22

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

woensdag 7 juli 2021 13.00 - 13.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 0707-2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, T.N.J. de Lange

 • 30 juni 2021

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 07-07-2021

 • 2021Z12265

Op moment van versturen agenda, nog geen verzoeken ontvangen.

Mededelingen

Geen agendapunten Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving

 
 • 3. 
  Agendapunt:

35830-IV Verslag houdende een lijst een vraag en een antwoord inzake Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juni 2021

Verslag houdende een vraag en een antwoord - 35830-IV-5

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020 d.d.

1 juli 2021.

 • 4. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (Kamerstuk 35830-IV-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juni 2021

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds -35830-IV-7

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020 d.d.

1 juli 2021.

 • 5. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (Kamerstuk 35830-IV-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juni 2021

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 - 35830-IV-6

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020 d.d.

1 juli 2021.

 • 6. 
  Agendapunt:

Nota van wijziging

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 juni 2021

Nota van wijziging - 35850-IV-3

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 7. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35850-IV)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 juni 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35850-IV-4

Voorstel:

Reeds betrokken bij stemmingen over de voorjaarsnota.

 • 8. 
  Agendapunt:

Brieven van bewindspersonen van BZK

40ste voortgangsrapportage Sint Maarten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 juni 2021

40ste voortgangsrapportage Sint Maarten - 35570-IV-43

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES fonds 2022.

 • 9. 
  Agendapunt:

Update wederopbouw Sint Maarten Annual Report 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 juni 2021

Update wederopbouw Sint Maarten Annual Report 2020 - 34773-23

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES fonds 2022.

 • 10. 
  Agendapunt:

Planningsoverzicht 2021 Koninkrijksrelaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 juni 2021

Planningsoverzicht 2021 Koninkrijksrelaties - 35570-IV-44

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij vaststelling Kennisagenda 2021-2022 (zie agendapunt 28).

 • 11. 
  Agendapunt:

Benoeming nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 juni 2021

Benoeming nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius - 35570-IV-46

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 12. 
  Agendapunt:

Toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 juni 2021

Toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten - 35420-318

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES fonds 2022.

 • 13. 
  Agendapunt:

Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curacao en Sint Maarten derde kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 juni 2021

Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curacao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 - 35420-324

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES fonds 2022.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 14. 
  Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied" (Kamerstuk 35570-IV-34)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 25 juni 2021 Antwoorden op vragen commissie over de reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied" (Kamerstuk 35570-IV-34) - 2021Z11898

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

DEF, BuZa

 • 15. 
  Agendapunt:

Steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 5.0)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 juni 2021

Steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 5.0) - 35420-326

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES fonds 2022.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 16. 
  Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het Commissiedebat Sint Eustatius van 2 juni 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 juni 2021

Toezeggingen gedaan tijdens het Commissiedebat Sint Eustatius van 2 juni 2021 - 35422-15

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: voor kennisgeving aannemen.

 • 17. 
  Agendapunt:

Uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en Uitvoeringsagenda's Aruba en Sint Maarten over het derde kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2021

Uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en Uitvoeringsagenda's Aruba en Sint Maarten over het derde kwartaal 2021 - 2021Z12169

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES fonds 2022.

Brieven overige bewindspersonen

 
 • 18. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Stichting

WeConnect met betrekking tot het Ombudsmanrapport ''Kopzorgen en Caribische studenten''

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 juni 2021

Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Stichting WeConnect met betrekking tot het Ombudsmanrapport ''Kopzorgen en Caribische studenten'' -35570-VIII-245

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

BiZa, OCW

 • 19. 
  Agendapunt:

Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 juni 2021

Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021 -35570-IV-45

Voorstel:

Reeds behandeld in commissiedebat IJkpunt bestaanszekerheid d.d. 16 juni 2021.

Volgcommissie(s):

BiZa, KR, SZW

 • 20. 
  Agendapunt:

Onafhankelijk onderzoek naar visumverlening in de Caribische delen van het Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 18 juni 2021 Onafhankelijk onderzoek naar visumverlening in de Caribische delen van het Koninkrijk - 2021Z11232

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 21. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer L.H. inzake de beëindiging rekening relaties ABN AMRO op Curasao en aangenomen motie Eilandsraad St. Eustatius

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 juni 2021

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer L.H. inzake de beëindiging rekening relaties ABN AMRO op Curagao en aangenomen motie Eilandsraad St. Eustatius - 2021Z11387

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

BiZa, FIN

 • 22. 
  Agendapunt:

Beleid SVB Curasao inzake AOV niet-ingezetenen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 29 juni 2021

Beleid SVB Curagao inzake AOV niet-ingezetenen - 2021Z12064

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

SZW

 • 23. 
  Agendapunt:

Overig

Rapport "Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland"

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 juni 2021

Rapport "Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland" - 35570-VII-103

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES-fonds 2022

BiZa, RU

 • 24. 
  Agendapunt:

Uitnodiging NRK voor werkbezoek d.d. 6 september 2021

Zaak:

Brief derden - Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) te Den Haag - 8 juni 2021 Uitnodiging NRK voor werkbezoek d.d. 6 september 2021 - 2021Z12079

Voorstel:

Gesprek met Rode Kruis plannen over hun werkzaamheden in Caribisch Nederland de afgelopen jaren.

 • 25. 
  Agendapunt:

Brieven regering met Koninkrijksrelaties als volgcommissie

Zaak:

Overig - griffier, T.N.J. de Lange - 30 juni 2021

Brieven regering met Koninkrijksrelaties als volgcommissie - 14 april t/m 1 juli 2021 - 2021Z12263

Voorstel:

Ter informatie.

 • 26. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - CD-wijzer ijkpunt bestaanszekerheid (geactualiseerd)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 30 juni 2021

Stafnotitie - CD-wijzer ijkpunt bestaanszekerheid (geactualiseerd) -2021Z12267

Voorstel:

Desgewenst reeds betrokken bij commissiedebat IJkpunt bestaanszekerheid d.d. 16 juni 2021.

 • 27. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - Regelingen in het sociaal domein Nederland en Caribisch Nederland (geactualiseerd)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 30 juni 2021

Stafnotitie - Regelingen in het sociaal domein Nederland en Caribisch Nederland (geactualiseerd) - 2021Z12268

Voorstel:

Desgewenst reeds betrokken bij commissiedebat IJkpunt bestaanszekerheid d.d. 16 juni 2021.

Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 30 juni 2021

Zaak:

Voorstel:

 • 29. 
  Agendapunt: Noot:

Stafnotitie - Vaststelling Kennisagenda KR 2021-2022 - 2021Z12266

Ter bespreking.

Planning der werkzaamheden

Planning procedurevergaderingen na het zomerreces

Iedere vier weken, telkens op een woensdag van 13.00-13.30 uur:

 • • 
  16    september
 • • 
  13    oktober
 • • 
  10    november
 • • 
  8 december

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

T.N.J. de Lange 2021A01817

7


 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.