Besluitpunt "Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 07- 07-2021"

commissie Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)
vergadering 2021-07-01
volgnummer 1
 

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, T.N.J. de Lange / 30 juni 2021 / Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 07-07-2021 / 2021Z12265

Voorstel:

Op moment van versturen agenda, nog geen verzoeken ontvangen.

Mededelingen

Geen agendapunten

Brievenlijst