Besluitpunt "Toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)
vergadering 2021-07-01
volgnummer 13
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES fonds 2022.

 

1.

Nederlandse dossiers