Besluitpunt "Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun / Aruba, Curacao en Sint Maarten derde kwartaal 2021"

commissie Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)
vergadering 2021-07-01
volgnummer 14
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: betrekken bij begrotingsbehandeling KR en BES fonds 2022.

BiZa

Volgcommissie(s):

 

1.

Nederlandse dossiers