Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer L.H. inzake de beëindiging rekening relaties ABN AMRO op Curaçao en aangenomen motie Eilandsraad / St. / Eustatius"

commissie Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)
vergadering 2021-07-01
volgnummer 22
 

Zaak:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer L.H. inzake de beëindiging rekening relaties ABN AMRO op Curaçao en aangenomen motie / Eilandsraad / St. / Eustatius - 2021Z11387

Voorstel:

Ter bespreking (al dan niet controversieel verklaren).

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel: voor kennisgeving aannemen.

BiZa, FIN

Volgcommissie(s):