Nederland zal moeten leren van de mislukte permanente oorlogen

Met dank overgenomen van L.M.C. (Lilian) Marijnissen i, gepubliceerd op dinsdag 17 augustus 2021, column.

Wat een beschamende vertoning vandaag, het debat over het drama in Afghanistan waar de Taliban in korte tijd de macht heeft overgenomen. Vreselijke beelden van Afghanen die het land proberen te ontvluchten vanaf het vliegveld in Kabul zijn te zien op tv. Je hart huilt als je bedenkt hoe angstig deze mensen, vooral de meisjes en vrouwen, nu zijn. En dan zien we drie bewindspersonen van het kabinet Rutte, mevrouw Kaag, Bijleveld en Broekers-Knol vandaag spreken over ‘inschattingsfouten’ die er door hen zijn gemaakt. Door deze fouten zijn mensen die nota bene Nederland hebben geholpen nu in levensgevaar. Deze fouten hadden niet gemaakt hoeven worden als deze (demissionaire!) bewindspersonen gedaan hadden wat de Kamer ze al veel eerder verzocht om te doen.

Tussen die mensen op het vliegveld van Kabul zijn waarschijnlijk ook Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of op de ambassade. De Kamer roept al vele maanden op om deze en andere mensen in veiligheid te brengen, maar het kabinet is daar nauwelijks in geslaagd. Voor vele anderen in Afghanistan, die niet op tijd in Kabul konden komen, lijkt er geen enkele uitweg meer mogelijk.

En dan te bedenken dat de minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, recent nog beweerde dat het Westen er goed aan heeft gedaan twintig jaar oorlog te voeren in Afghanistan. "We hebben Afghanen laten zien dat het ook anders kan", zei ze. Twintig jaar oorlog, met honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen als gevolg en dan zo'n uitspraak! Beschamend en arrogant. En tekenend hoe er gedacht wordt.

De SP heeft, als enige in 2001, de oorlog in Afghanistan niet gesteund. Omdat wij toen al niet geloofden dat je door militair geweld, het bombarderen van een van de armste landen ter wereld, democratie kunt brengen. De oorlog in Afghanistan was toentertijd een vergeldingsactie vanuit de VS voor de vreselijke aanslagen van 11 september. Maar helaas bleek wat de Taliban zeiden de waarheid: ‘Zij hebben de horloges, wij de tijd’. Na deze twintig jaar heeft de Taliban het weer voor het zeggen.

Hoe nu verder?

Wij hebben vaak gevraagd wat het plan was om terug te trekken uit Afghanistan. Er is een voorstel van de SP breed aangenomen voor een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van Nederland in Afghanistan. Vandaag kwamen de bewindspersonen niet verder dan zeggen hoe vervelend het is dat ze zijn overvallen. De verschillende ministeries hebben niet goed met elkaar samengewerkt. De bewindspersonen lijken vooral bezig hun verantwoordelijkheid te ontduiken. Afschuwelijk als je je realiseert dat dit om leven en dood gaat.

Voor de korte termijn moet nu natuurlijk alles op alles gezet worden om zoveel mogelijk mensen in veiligheid te brengen die voor Nederland in Afghanistan hebben gewerkt en vele anderen die gevaar lopen. Voor de langere termijn zijn geen eenvoudige oplossingen, maar hoop ik ontzettend dat er momentum ontstaat om met elkaar te spreken over de daadwerkelijke voedingsbodem van afschuwelijke regimes zoals de Taliban. Uiteindelijk zal het wegnemen van de voedingsbodem voor haat en fanatisme de meest duurzame manier zijn om bij te dragen aan vrede en veiligheid. De schrijnende ongelijkheid in de wereld moet worden aangepakt. Afghanistan mag nu niet massaal de rug toe worden gekeerd en we moeten naar mogelijkheden zoeken om de bevolking van het land te helpen.

Het kabinet, dat nota bene demissionair is, koos ervoor om een aangenomen motie, om de tolken eerder in veiligheid te brengen, niet serieus te nemen. Ook vragen die door de Kamer hierover werden gesteld, werden niet op tijd beantwoord. Dat is onacceptabel. Voor een kabinet, maar al helemaal voor een demissionair kabinet. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer niet. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag, die in de verkiezingscampagne grote woorden sprak over ‘nieuw leiderschap’ heeft gigantisch gefaald en laat hier nog niets van zien. Verantwoordelijkheid voor de mislukte, zinloze en bovendien verloren oorlog wordt niet genomen. Nederland zal moeten leren van de mislukte permanente oorlogen.

form.antibot { display: none !important; }

You must have JavaScript enabled to use this form.

Blijf op de hoogte

Ontvang belangrijk nieuws van Lilian en de SP.

Naam *

E-mail *

Telefoon

Lid worden van de SP

Ik wil lid worden van de SP