Besluitpunt "Uitnodiging Aeres, namens regieteam Groenpact, voor werkbezoek aan Groenpact en groen onderwijs d.d. 15 oktober 2021"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 7
 

Zaak:

Uitnodiging Aeres, namens regieteam Groenpact, voor werkbezoek aan Groenpact en groen onderwijs dd. 15 oktober 2021 - 2021Z13585

Voorstel:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

Wet- en regelgeving

Geen agendapunten

Stukken van de minister van LNV