Besluitpunt "Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 10
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd voeren commissiedebat Stikstofproblematiek

 

1.

Nederlandse dossiers