Besluitpunt "Verslag van een schriftelijk overleg over de Evaluatierapporten wettelijke onderzoekstaken op het gebied van Genetische Bronnen, Voedselveiligheid en Besmettelijke Dierziekten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 51
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

Stukken van andere bewindspersonen

 

1.

Nederlandse dossiers