Cohesiebeleid van de EU in de frontlinie van het herstel: 34 miljard euro goedgekeurd voor regio's en steden in slechts 4 maanden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 11 oktober 2021.

Tijdens de persconferentie voor de start van de 19e Europese Week van regio's en steden 2021vandaag, heeft de Commissie aangekondigd dat ze de balans heeft opgemaakt van de uitvoering van de herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (React-EU). Nu 34,1 miljard euro is goedgekeurd en 3,5 miljard euro uitbetaald in slechts 4 maanden, is React-EU het allereerste instrument van NextGenerationEU dat betalingen doet voor het herstel van de lidstaten.

Elisa Ferreira i, commissaris voor Cohesie en Hervormingen: “In de noodfase van de pandemie stond het cohesiebeleid in de frontlinie. Het zorgt eens te meer voor de belangrijkste beleidsmaatregelen voor het herstel in de EU. De instrumenten van het cohesiebeleid hebben gezorgd voor de nodige medische apparatuur voor burgers en reddingsboeien voor kleine bedrijven. Tegelijkertijd hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de digitale en groene transitie van de hele EU. Het doet me plezier dat deze verwezenlijkingen ook meer en meer door de Europese burgers worden erkend. De regio's en de mensen moeten centraal blijven staan in de herstelinspanningen van de lidstaten.

Nicolas Schmit i, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten: “Elke euro die via het ESF wordt uitgegeven, wordt in mensen geïnvesteerd. De structuur- en cohesiefondsen van de EU, en met name het programma React-EU, zijn de drijvende kracht achter het herstel na de pandemie. Dankzij de steun van de EU konden bedrijven werknemers aan het werk houden en werden voedselpakketten geleverd aan mensen die daar het meest behoefte aan hadden. Dat is EU-solidariteit in actie en ik ben blij dat deze investering in mensen en het herstel vruchten afwerpt.”

In slechts 4 maanden is 86 % van de beschikbare React-EU-middelen voor dit jaar goedgekeurd. 21,7 miljard euro is vrijgemaakt via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, 12 miljard euro via het Europees Sociaal Fonds en 410 miljoen euro via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

De financiering uit REACT-EU vormt een aanvulling op het pakket investeringsinitiatieven coronavirusrespons (CRII) dat meer dan 21 miljard euro heeft vrijgemaakt als reactie op de dringende economische en sociale behoeften van de sectoren die het hardst zijn getroffen door de coronaviruspandemie.

Concrete voorbeelden van EU-solidariteit

Hier volgen enkele concrete voorbeelden van de steun die burgers en bedrijven via React-EU hebben ontvangen:

  • Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO): Portugal kreeg steun uit het EFRO voor de aankoop van vaccins voor meer dan de helft van de bevolking. In Slovenië heeft het EFRO de installatie van nieuwe IT-systemen in de gezondheidssector gefinancierd. In Tsjechië financiert het EFRO de aankoop van nieuwe medische apparatuur om de regio's beter bestand te maken tegen toekomstige gezondheidscrises. In Zweden biedt het EFRO steun aan kleine ondernemingen voor de digitale transitie.
  • Europees Sociaal Fonds (ESF): In alle lidstaten kregen mensen opleiding, coaching en loopbaanbegeleiding om hun kansen te vergroten hun baan te kunnen houden of een nieuwe baan te vinden. In Italië kregen bedrijven aanwervingssubsidies om de arbeidsparticipatie van vrouwen en jongeren te ondersteunen. Het ESF steunde ook financiële adviesdiensten en huisvesting voor daklozen.
  • Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD): In Oostenrijk en Roemenië hebben kinderen in nood schoolbenodigdheden gekregen. In Estland, Frankrijk, Luxemburg en andere lidstaten werd voedselhulp, zoals warme maaltijden, en fundamentele materiële bijstand, zoals toiletartikelen, geleverd aan de meest behoeftigen.

Door de EU gefinancierde projecten worden bekender

Uit de resltaten van de nieuwe Eurobarometer-enquête blijkt duidelijk dat de steun van het cohesiebeleid voor het herstel niet onopgemerkt blijft bij de burgers. 69% van de respondenten is op de hoogte van de initiatieven om de negatieve gevolgen van de pandemie tegen te gaan.

In het algemeen blijkt uit het verslag dat de bekendheid van door de EU gefinancierde projecten toeneemt. Het EU-gemiddelde bedraagt nu 41 %. Dat is een stijging met 7 procentpunten ten opzichte van 10 jaar geleden. Van de personen die op de hoogte zijn van door de EU gefinancierde projecten, denkt 80 % dat deze een positief effect hebben op de regio's.

Achtergrond

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van ongeveer 800 miljard euro in lopende prijzen om het herstel van Europa na de coronapandemie te ondersteunen en te helpen aan de opbouw van een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa.

React-EU maakt deel uit van NextGenerationEU en verstrekt in de loop van 2021 en 2022 50,6 miljard euro extra financiering (in lopende prijzen) aan cohesiebeleidsprogramma's. De maatregelen ondersteunen vooral de veerkracht van de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid, kleine en middelgrote ondernemingen en gezinnen met een laag inkomen, maar leggen ook een toekomstbestendige basis voor de groene en de digitale transitie en een duurzaam sociaal-economisch herstel. Om zo veel mogelijk bijstand te verlenen aan de lidstaten zijn de voorwaarden voor deze extra middelen zeer royaal en flexibel. Er is onder meer geen nationale medefinanciering nodig. Dat betekent dat de EU voor 100 % in steun kan voorzien als de lidstaten dat wensen. Uitgaven kunnen in het kader van React-EU met terugwerkende kracht worden gefinancierd vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 december 2023.

Na de goedkeuring door de Commissie van het nieuwe eigenmiddelenbesluit op grond waarvan de Commissie geld kan lenen op de financiële markten, werd via React-EU op 28 juni de allereerste betaling verricht in het kader van NextGenerationEU.

Voor meer informatie

REACT-EU: informatiepagina

ReactEU: V&A

ReactEU: live tracking van vooruitgang

NextGenerationEU

Investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en Investeringsinitiatief coronavirusrespons+ (CRII+)

Coronavirusdashboard

Eurobarometer-enquête

Webstreaming van de persconferentie voor de start van de 19e Europese Week van regio's en steden 2021