Geef mantelzorgers de kans dichtbij te wonen

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op maandag 25 oktober 2021.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in de zorg voor ouderen. Daarom moeten regels die hen belemmeren in hun zorgtaken van tafel, vindt GroenLinks. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van ouderenzorg.

Corinne Ellemeet @CorinneEllemeet

Tweede Kamerlid

Laura Bromet @LauraBromet

Tweede Kamerlid

Nederland telt zo’n 5 miljoen mantelzorgers (SCP) - mensen die zorg geven aan een hulpbehoevende omdat zij een persoonlijk band hebben met degene voor wie zij zorgen. Soms gaat het om een kleine tijdsinvestering, soms is de zorg intensief. Zo’n 9% van de mantelzorgers is overbelast (Mantelzorg NL).

Voor mantelzorgers die verder weg wonen, is afstand soms belastende factor. Tijdelijk woonruimte huren is vanwege de wooncrisis vaak te kostbaar of onmogelijk.

Regelgeving belemmert hen andere oplossingen te vinden.Ten eerste vanwege de samenwoonboete (“kostendelersnorm”). Wanneer mantelzorgers in huis komen wonen, kort de overheid gezinsleden op hun uitkering. Die terugval aan inkomsten weerhoudt mensen deze stap te zetten. Ten tweede de komst van de omgevingswet, die volgend jaar in werking treedt. Daardoor komen er extra regels voor mensen die een mantelzorgwoning op het erf van de zorgbehoevende willen plaatsen.

Schrap regels die zorg voor elkaar belemmeren

GroenLinks wil in beide gevallen de regels van tafel, en doet in het debat voorstellen daarvoor.

"Het van groot belang dat mantelzorgers op hun eigen wijze voor een ander kunnen zorgen. Gelukkig is de bereidheid er om voor elkaar te zorgen. Dat moeten we stimuleren, in plaats van afremmen. Mensen ontlasten en de hindernis van afstand wegnemen”, zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (Zorg).

“Frustrerend dat de overheid mensen belemmert die voor elkaar willen zorgen. Het beleid moet erop gericht zijn dat ouderen in de buurt van hun vrienden en familie kunnen blijven wonen, ook als ze moeten verhuizen naar een nieuwe woning die past bij hun nieuwe levensfase”, zegt Tweede Kamerlid Laura Bromet (Wonen).

Meer seniorenwoningen

Het debat vandaag vindt plaats naar aanleiding van de GroenLinks initiatiefnota “een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij”. Naast meer mogelijkheden voor mantelzorg dichtbij, doet GroenLinks andere voorstellen om nieuwe woonvormen te creëren, waar ouderen samen met elkaar én met andere generaties een passende woonruimte vinden. Woonvormen die nu en in de toekomst onontbeerlijk zijn om zorg op maat te kunnen bieden en de druk op verpleeghuizen te verminderen.

GroenLinks wil verder woningbouwcorporaties meer ruimte geven om extra seniorenwoningen te bouwen. En meerjarige contracten voor zorgaanbieders.

Bekijk ook

Nieuws ・ Zorg

Kamermeerderheid voor nationaal akkoord wonen en zorg

Het beleid voor ouderen op het gebied van wonen en zorg verkeert in een impasse. Er is dringend actie nodig om hen van passende woonruimte en zorg te blijven...

25 mei 2021

Lees meer

Wonen

Hoe maken we wonen weer betaalbaar?

Door de coronacrisis blijkt weer: een goed thuis is onmisbaar. En toch kampt ons land als gevolg van politieke keuzes met een wooncrisis.

Lees meer

Nieuws ・ Wonen

Doorbraak: kabinet moet in actie komen voor eerlijk wonen

Het kabinet moet op korte termijn maatregelen nemen om wonen betaalbaar te maken. GroenLinks wil verlaging van de torenhoge huurprijzen en dat woningcorporaties...

18 sep 2020

Lees meer