Wet in Staatsblad: 35628 - Verhouding mannen en vrouwen in bestuur en RvC van grote vennootschappen

dinsdag 26 oktober 2021

Het wetsvoortstel 35628 - Evenwichtiger maken van verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in bestuur en de RvC van grote naamloze en besloten vennootschappen is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.