Raad Buitenlandse Zaken (Defensie), 16 november 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 16 november 2021, 21:00.

Voornaamste resultaten

Strategisch kompas

Op 15 november spraken de buitenlandministers en de defensie­ministers van de EU in een gezamenlijke sessie over het eerste ontwerp van het strategisch kompas van de EU, dat duidelijke politiek-strategische sturing moet bieden voor de EU-aanpak van veiligheid en defensie in de komende 5 tot 10 jaar. Het moet ook de rol van de EU als mondiale veiligheids­verstrekker versterken.

Het strategisch kompas steunt op een omvattende dreigings­analyse en omvat concrete maatregelen en bijbehorende termijnen voor actie voor tal van gebieden, gaande van het gemeen­schappelijk veiligheids- en defensie­beleid tot cyber­dreigingen en hybride dreigingen, desinformatie, vermogens­ontwikkeling en partnerschappen.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Concreet schetst het kompas waarom wij een sterkere Unie nodig hebben die in staat is om burgers, waarden en belangen van de Europeanen te beschermen. Het zal de EU meer strategische verantwoordelijkheid en autonomie geven, en ervoor zorgen dat wij beter met partners kunnen samenwerken om onze waarden en belangen veilig te stellen.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Er was brede steun voor het document. De ministers zijn bereid hieraan te werken, zodat het definitieve kompas in maart 2022 kan worden aangenomen.

De hoge vertegenwoordiger benadrukte dat de lidstaten hun steun hadden gegeven voor de benadering inzake defensie­vermogens, het aangaan van hybride uitdagingen en contacten met partners. De ministers onderstreepten dat de EU-aanpak complementair moet zijn met en gunstig voor de NAVO. Dubbel werk aan beide zijden moet worden voorkomen en er moet samenhang zijn.

Actuele kwesties

Op 16 november lichtte hoge vertegenwoordiger Josep Borrell de defensieministers in over actuele kwesties, waaronder recente ontwikkelingen.

Eerst was er een update over operatie EUFOR Althea, naar aanleiding van de recente vernieuwing van het mandaat door de VN-Veiligheidsraad. De Raad nam onlangs een maatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit aan waardoor de EU 68 medische voertuigen en transport­voertuigen en 150 metaal­detectoren zal leveren om Bosnië en Herzegovina te helpen om in 2027 volledig mijnenvrij te zijn.

De ministers werden ook geïnformeerd over hetgeen zal worden gedaan om het concept "gecoördineerde maritieme aanwezigheid" buiten de Golf van Guinee te gebruiken. Er zou volgend jaar al een nieuw specifiek maritiem aandachts­gebied kunnen worden gecreëerd in de Indo-Pacifische regio.

Vervolgens kwamen de vorderingen op het gebied van militaire mobiliteit aan bod, waar concrete stappen inzake regelgeving en infrastructuur zijn gezet. Ook Belarus werd besproken, waarbij de hoge vertegenwoordiger benadrukte dat dit geen migratiecrisis is en dat de EU met alle haar ter beschikking staande instrumenten zal reageren.

EU-opleidingsmissies

De Raad wisselde van gedachten over de 4 EU-opleidingsmissies in Mali, Somalië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mozambique, en over manieren om deze efficiënter te maken.

PESCO

De Raad nam een besluit aan tot actualisering van de lijst van projecten die in het kader van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) van de EU moeten worden uitgevoerd. Daardoor zullen 14 nieuwe projecten worden toegevoegd aan de lijst van de 46 projecten die sinds december 2017 in het kader van de PESCO zijn uitgerold.

EU-samenwerking rond defensie: Raad start vierde golf van nieuwe PESCO-projecten (persmededeling, 16 november 2021)

Projecten in het kader van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - Overzicht

NAVO

Tijdens een informele werklunch spraken de ministers met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg over nieuwe gebieden voor samenwerking tussen de EU en de NAVO, zoals veerkracht, klimaat en defensie, en opkomende en disruptieve technologieën. Er zal in de komende maanden een nieuwe gezamenlijke verklaring worden opgesteld over de samenwerking EU-NAVO.

Bestuur van het Europees Defensie­agentschap

Het ministerieel bestuur van het Europees Defensie­agentschap (EDA) kwam vóór de Raadszitting bijeen om de algemene begroting van het agentschap voor 2022, ten belope van € 38 miljoen, goed te keuren. Daarnaast werd gesproken over het onderhandelings­mandaat van het agentschap voor een administratieve regeling met het Amerikaanse ministerie van Defensie, en over versterking van de rol van het EDA bij het bevorderen van defensie-innovatie.

Resultaat van de EDA-bestuursvergadering, 16 november 2021 (EDA)

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3826D

Brussel

16 november 2021

10:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Resultaten van de Raadszitting