Formatie verder met informateurs, fractievoorzitters, en secondanten

dinsdag 7 december 2021, 9:04

DEN HAAG (PDC i) - Informateurs Remkes en Koolmees vergaderen vandaag vanaf 15:00 met de fractievoorzitters en secondanten van de VVD, D66, CDA, en ChristenUnie.

In tegenstelling tot de berichtgeving in diverse media dat er geen grote doorbraken in de formatie zouden plaatsvinden voor de Kerst, stelden Remkes en Koolmees dat het de doelstelling van de formerende partijen is om voor het Kerstreces een coalitieakkoord naar de Kamer te sturen.

Dat betekent echter niet dat de formatie in kannen en kruiken is. Er zal nog over het akkoord gedebatteerd moeten worden in de Kamer, algemene richtlijnen zullen moeten worden omgezet naar een regeerakkoord, en ministersposten zullen onderling verdeeld moeten worden.

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie & Haagse Stemming