De coronacrisis is een vertrouwenscrisis

Met dank overgenomen van L.M.C. (Lilian) Marijnissen i, gepubliceerd op dinsdag 7 december 2021, column.

De coronacrisis is een vertrouwenscrisis geworden. Er worden fouten gemaakt en er is geen plan voor de komende periode, waardoor weinig mensen er nog vertrouwen in hebben. Om de aandacht van de eigen gemaakte fouten af te leiden zaait het kabinet onrust en tweedeling, bijvoorbeeld door het lanceren van een plan voor 2G dat gisteren ook weer is ingetrokken. De oppositie tegen dit wanbeleid mogen we niet aan (extreem) rechtse partijen overlaten, die er alleen maar op uit zijn om nóg meer verdeeldheid te zaaien en mensen tegen elkaar op te zetten. Er moet perspectief komen in de corona-aanpak, we moeten bouwen aan een zorgsysteem met voldoende capaciteit en de tweedeling bestrijden.

Jaap van Dissel stelde afgelopen week dat wanneer Nederland eerder was begonnen met de boostervaccinaties, dit ziekenhuisopnames had kunnen schelen. Vooral in de verpleeghuizen gaat het weer goed mis. De verpleeghuizen krijgen in deze coronacrisis sowieso structureel te weinig aandacht. Het is werkelijk afschuwelijk dat dit wéér zo fout gaat.

Maar dat is niet het enige dat fout gaat. Het demissionaire kabinet noemt drie doelen in hun corona-aanpak: zicht op het virus houden, de kwetsbaren beschermen en zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. Alle drie deze doelen worden niet gehaald. De GGD heeft een enorm tekort aan testcapaciteit en we zijn het zicht op het virus al lang verloren. De kwetsbaren worden niet beschermd want de zogeheten oversterfte was afgelopen week enorm, vooral onder ouderen. Onze zorg is al lange tijd overbelast, oefent met code zwart en mensen die wachten op een behandeling of operatie worden afgebeld.

Dit vraagt om stevige oppositie tegen deze falende aanpak. En natuurlijk om alternatieven.

Waarom testen we niet op elke hoek van de straat? Waarom delen we de mondkapjes die nu liggen te verrotten in de opslag niet gratis uit aan zorgverleners en mensen met weinig geld? Waarom is er geen noodplan voor betere arbeidsomstandigheden in de zorg? Waarom worden de patenten op vaccins niet vrijgegeven zodat overal ter wereld maximaal geproduceerd kan worden en de hele wereld zich kan laten vaccineren? Waarom zetten we de 10% zorg die in privéklinieken direct beschikbaar is niet in?

De antwoorden laten zich raden én geven aan waarom we moeten breken met het beleid van de heersende macht de afgelopen jaren. De GGD is natuurlijk -ondanks onze strijd hiertegen- uitgehold: steeds meer taken met minder geld. Onze zorg moest door de verschillende kabinetten Rutte zo 'efficiënt' mogelijk georganiseerd worden. Duizenden zorgverleners werden ontslagen en we moesten het doen met steeds minder zorgcapaciteit. Daar plukken we nu de wrange vruchten van. De gevestigde orde zoals VVD, CDA, D66 en PvdA hebben marktwerking geïntroduceerd en bevorderd in onze zorg. Daarom zitten we nu in de bizarre situatie dat er privéklinieken in Nederland bestaan waar nu ook nog eens zorgcapaciteit niet benut wordt terwijl de reguliere zorg compleet overstroomt. En we belastinggeld van ons allemaal steken in de ontwikkeling van vaccins waar de farmaceutische industrie vervolgens op kan cashen.

De coronacrisis onderstreept de tekorten in de zorg, maar ook de tekorten in ons systeem. We moeten afrekenen met de gevestigde orde die private winsten faciliteert en publieke armoede organiseert. Laten we kiezen voor mensen boven markt.

form.antibot { display: none !important; }

You must have JavaScript enabled to use this form.

Blijf op de hoogte

Naam *

E-mail *

Telefoon

Hou mij op de hoogte van belangrijk nieuws *

Ik wil belangrijk nieuws van Lilian en de SP ontvangen

Lid worden van de SP

Ik wil lid worden van de SP