Vijf moties in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35984 - Incidentele suppletoire begroting OCW inzake verwerving kunstwerk

donderdag 16 december 2021

Bij wetsvoorstel 35984 - Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (verwerving kunstwerk) zijn vijf moties ondergebracht.