Twee moties in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022

dinsdag 21 december 2021

Bij wetsvoorstel 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022 zijn twee moties ondergebracht.