Vier moties in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35925 XIV - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022

dinsdag 21 december 2021

Bij wetsvoorstel 35925 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022 zijn vier moties ondergebracht.