35996 NL - wetsvoorstel
Incidentele suppletoire begroting Defensiematerieel­begrotingsfonds 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 december 2021 ingediend door de minister van Defensie, Kamp i.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

2.

Documenten

(8 stuks)

2 22 december 2021, voorstel van wet, nr. 1     KST359961
Voorstel van wet
 
2 22 december 2021, memorie van toelichting, nr. 2     KST359962
Memorie van toelichting (herdruk)
 
2 13 mei 2022, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST359963
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een vraag en een antwoord
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.