35999 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet huurbescherming weeskinderen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 december 2021 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) i, Van der Plas (BBB) i en Grinwis (CU) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld (GL) i.

 

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB) en Grinwis (CU) zorgt ervoor dat thuiswonende, meerderjarige kinderen van wie de ouders overlijden, tot hun 27-ste levensjaar in hun huis kunnen blijven wonen. Dit wetsvoorstel is gericht op woningcorporaties en is aanvullend op het voorstel dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties recent heeft gedaan om te werken aan een ministeriële regeling die is gericht op woningcorporaties en particuliere verhuurders.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(42 stuks)

2 23 december 2021, geleidende brief, nr. 1     KST359991
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)
 
2 23 december 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359992
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)
 
2 23 december 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359993
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.