H. (Henk) Staghouwer

foto H. (Henk) Staghouwer
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Henk Staghouwer (1962) was van 10 januari tot en met 5 september 2022 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Rutte IV i. Hij trad af omdat hij zichzelf niet de juiste persoon op die post achtte om het stikstofprobleem op te lossen. Daarvoor zat hij namens de ChristenUnie in het college van gedeputeerde staten van Groningen. Eerder was hij eigenaar van meerdere bakkerswinkels.

ChristenUnie
in de periode 2022-heden: minister

1.

Voornaam (roepnaam)

(Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hoogkerk (Gr.), 14 februari 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Provinciale Staten van Groningen, van 2002 tot 2013
  • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, van 24 april 2013 tot 10 januari 2022 (belast met bovengrond, landbouw en visserij, natuur en landschap, Wadden en Waddenfonds, internationalisering en gebied Noord-Groningen)
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 10 januari 2022 tot 6 september 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/20)
  • lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV (als gedeputeerde)
  • lid Comité van de Regio’s (Europese Unie) (als gedeputeerde)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Presenteerde in 2022 een pakket aan maatregelen om de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal te maken. Het gaat zowel om duurzame subsidiemogelijkheden als fiscale prikkels om te investeren in duurzame energie in plaats van aardgas.
  • Maakte in 2022 samen met minister Van der Wal eerste plannen bekend voor transitie van de landbouw naar een kringlooplandbouw in 2030. Nadere invulling per gebied vindt later plaats. Bij elkaar tellen deze regionale doelen op tot het landelijke doel: driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau in 2030. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak € 24,3 miljard beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard).

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Trad in september 2022 af omdat hij zichzelf niet de juiste persoon vond om het stikstofbeleid van het kabinet-Rutte IV uit te voeren.
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.