Vijf amendementen en gewijzigd amendement ingediend op wetsvoorstel 35625 - Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

donderdag 27 januari 2022

Bij wetsvoorstel 35625 - Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten zijn vijf amendementen en een gewijzigd amendement ondergebracht.