Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel 35625 - Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

donderdag 27 januari 2022

De Tweede Kamer heeft op 27 januari 2022 wetsvoorstel 35625 - Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten behandeld.