Europa Vandaag: Aanval op Oekraïne overschaduwt groene agenda's in Den Haag en Brussel

donderdag 24 februari 2022, 8:45

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

Spoedtop: EU-leiders komen samen in verband met Rusland

Kremlin
Bron: WikiMedia/Meghas

Het werd gisteren aan het einde van de middag al bekend dat er een spoedtop ingelast zou worden om de situatie Oost-Oekraïne te bespreken, maar na de Russische aanval op Oekraïne in de loop van de ochtend is deze top alleen maar relevanter geworden. De EU i heeft al strengere sancties aangekondigd. Ook zal de EU vertegenwoordigd zijn in de G7-videoconferentie die vandaag ook is ingelast.

 

 
Binnenkant van een kantoorgebouw met daarin mensen die rondlopen en pauze houden

Duurzaamheid: van de Raad in Brussel...

Vandaag komen ook nog de ministers van Interne Markt en Industrie bijeen in Brussel. Hoog op de agenda: duurzaamheid. De Raad Concurrentievermogen - een van de vele samenstellingen van de Raad van de EU i - neemt een standpunt in over de richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen, die bedrijven verplicht milieu-impact te rapporteren en te laten controleren door een accountant.

Op dit moment moeten ongeveer 11.000 bedrijven al zo'n rapportage maken. Deze nieuwe richtlijn zou het aantal vergroten tot rond de 50.000. Dit heeft grote impact, maar grote bekendheid ontbreekt nog: in januari was 72% van het Nederlandse bedrijfsleven nog niet bekend met deze richtlijn.

Verdere groene onderwerpen die de revue zullen passeren zijn de transitie van de mobiliteitssector, het voorstel voor een universele oplader en duurzame corporate governance.

 

 
Tractor op land

...naar Tweede Kamercommissie in Den Haag

In de Tweede Kamer wordt vandaag (digitaal) gesproken met Eurocommissaris Wojciechowski i over de "Van boer-tot-bord"-strategie en de EU-biodiversiteitsstrategie. Onderdeel van de Europese Green Deal is het vergroenen van het voedselsysteem en het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Hiervoor heeft de Commissie verschillende ambities opgesteld die vastgelegd zijn in bovengenoemde strategieën.

Tweede Kamerleden van verschillende fracties - waaronder van de Partij voor de Dieren i en BoerBurgerBeweging i - hebben zich aangemeld om met de Eurocommissaris van Landbouw te spreken over deze ambities. Gezien de verscheidenheid van partijen en hun standpunten is de verwachting dat het een interessant gesprek zal worden, met zowel voor- als tegenstanders van de Europa's groene plannen.

 

En verder...

In de Tweede Kamer is een commissiedebat met minister Kaag en staatssecretaris Van Rij van financiën over de aankomende Eurogroep/Ecofinraad.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité i vergadert en zal onder andere met Eurocommissaris Frans Timmermans i debatteren over het 'Fit for 55'-plan.

 

Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

24 februari

Raad van de EU

Raad van Concurrentievermogen - Interne Markt en Industrie

24 februari, 13:00-14:30

Tweede Kamer / Europese Commissie

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreekt met Eurocommissaris Wojciechowski

24 februari 10:00-13:30

Tweede Kamer

Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

24 februari

Europees Economisch en Sociaal Comité

Debat met Frans Timmermans over het 'Fit for 55'-plan