Vragenuur met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 6 april 2022.

Tijdens het “vragenuur” met Von der Leyen op dinsdag vroegen de EP-leden naar de acties van de Commissie. Men keek terug wat er de afgelopen twee jaar bereikt is.

Het “vragenuur” is een sessie met vragen en antwoorden. Hierin kunnen de Europarlementariërs de Commissie bevragen over specifieke onderwerpen.

Rechtsstaat in Hongarije en Polen

Ursula von der Leyen kondigde aan dat Eurocommissaris Johannes Hahn (Begroting) de Hongaarse autoriteiten heeft ingelicht over de plannen van de Commissie om “de volgende stap te nemen” en formeel “te starten met conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat” om de EU-begroting te beschermen, voornamelijk tegen corruptie.

In reactie op zorgen rondom de uitbetaling van herstelfondsen aan Polen zei voorzitter Von der Leyen dat de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht in het land nog steeds een groot probleem is. De voorwaarden voor het goedkeuren van het Poolse herstelplan blijven hetzelfde, zoals het Europees Hof stelde: het ontmantelen van de tuchtkamer van het Poolse Hooggerechtshof, hervorming van het tuchtregime en het herbenoemen van onrechtmatig ontslagen rechters.

Meer betrokkenheid bij Green Deal

Ursula von der Leyen bevestigde tegenover de Europarlementariërs dat er naast de pandemie en de oorlog in Oekraïne een “net zo serieuze klimaatcrisis op de loer ligt”. Zij benadrukte dat “de verschrikkelijke afgelopen vier tot zes weken” enkel bevestigd hebben hoe belangrijk het voor de EU is om door te gaan met de Green Deal en dat we ons moeten ontdoen van de “lelijke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen”. Investeringen in hernieuwbare energiebronnen zijn nu een “strategische investering in veiligheid”, benadrukte Von der Leyen.

Russische invasie van Oekraïne

In antwoord op vragen van Europarlementariërs over de strategische autonomie van de EU, onze energie-onafhankelijkheid en de steun van lidstaten voor het opvangen van grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne, onderstreepte Von der Leyen het belang van gezamenlijke EU-acties voor het inkopen van gas en verwees zij naar analyse van de verdedigingscapaciteiten van de Unie. Tot slot prees ze de lidstaten in Centraal- en Oost-Europa voor het verwelkomen van Oekraïense vluchtelingen, bevestigde ze de financiële steun aan lidstaten die veel vluchtelingen ontvangen en sprak ze over haar plannen voor het “Stand up for Ukraine”-steunevenement. Dit wordt gehouden op 9 april in Warschau samen met de Canadese premier Justin Trudeau.

Andere vragen

De Europarlementariërs vroegen ook naar de ‘mid-term-plannen’ voor het herzien van het huidige Meerjarig Financieel Kader en de voortgang op het gebied van sociale wetgeving, voornamelijk armoedebestrijding en de richtlijn voor minimumlonen. De leden eisten ook meer “eerlijke belastingen” en vroegen waarom de Commissie de strijd tegen belastingparadijzen niet opvoert nu blijkt dat deze de sancties tegen Rusland ondermijnen.

Klik hier om opnieuw te luisteren naar het volledige “vragenuur” met vragen van 13 Europarlementariërs uit verschillende politieke groepen.

Achtergrond

De huidige Commissie werd op 1 december 2019 geïnstalleerd, na goedkeuring van het Europees Parlement.

Het format van dit “vragenuur”, een test deze week, geeft de Europarlementariërs de kans om vragen te stellen aan de Commissie over specifieke onderwerpen in een levendig debat met korte vragen en antwoorden zonder kennisgeving vooraf of voorbereiding.