Op handelsmissie in India

Met dank overgenomen van A.M. (Agnes) Jongerius i, gepubliceerd op dinsdag 12 april 2022.

Door Agnes Jongerius op 12 april 2022 Delen

Op missie in India

De hitte slaat in mijn gezicht als ik het vliegtuig naar New Delhi uitstap. Het is hier meer dan veertig graden. Ik ben in India op handelsmissie namens het Europees Parlement. India is een belangrijk land voor de handel met Europa: Voor India is Europa de op twee na belangrijkste handelspartner na China en Brazilië, en andersom zit India in de top tien van belangrijkste exportlanden. We halen veel landbouwproducten als rijst en graan uit India, en veel van onze kleding wordt hier gemaakt. Bij een goed handelsverdrag kunnen zowel India als Europa baat hebben. Bovendien: als je afspraken formeel vastlegt via een akkoord, heb je ook een stok tussen de deur of die handel wel eerlijk plaatsvindt.

Eerlijke handel

Want eerlijke, duurzame handel, dat is waar ik me voor inzet. Handel waarbij werknemers een fatsoenlijk salaris verdienen, zich mogen verenigen via een vakbond en sociale zekerheid hebben. Handel zonder kinderarbeid, en met oog voor het milieu. India ondertekende het klimaatakkoord van Parijs, ratificeerde recentelijk een akkoord van de internationale arbeidsorganisatie (ILO) om kinderarbeid uit de ban te doen en heeft op papier een progressieve arbeidswetgeving. Maar in een land (of beter gezegd continent, zo groot is India) waarbij meer dan 90% van de mensen in de informele sector werkt, is het een grote uitdaging om die afspraken na te leven en te controleren.

Mijn missie

Ik praat deze week met werknemers- en werkgeversorganisaties, met ministers, NGO’s en vooral ook met werknemers over een mogelijk handelsverdrag tussen India en Europa. Daaraan stel ik duidelijke voorwaarden. Geen verdrag zonder bindende voorwaarden over mensenrechten, arbeidsrechten en klimaat. Het helpt dat we in Europa werken aan wetgeving over een duurzame productieketen, een wet van mijn collega Lara Wolters. In dit voorstel worden bedrijven in de hele productieketen verantwoordelijk gehouden voor naleving van mens- en milieurechten. Ook vormen de Nederlandse en Duitse wetten die geen producten op de markt toestaan gemaakt door kinderhandjes, een goede steun in de rug. Als er veel internationale druk is, helpt dat de markt van binnenuit te veranderen.

Handelsverdragen

Een handelsverdrag is een proces van lange adem. Al eerder onderhandelden we in Europa over een akkoord met India, maar dit liep vast in 2013. Vorig jaar bliezen we de onderhandelingen nieuw leven in. Aan ambitie geen gebrek, het voornemen is dat er volgend jaar een concept-handelsverdrag moet liggen. Het is de vraag of dat lukt. We hebben gezien hoe het verdrag met Canada (CETA) - het zogenaamde gouden standaard voor toekomstige handelsverdragen - nog altijd niet goedgekeurd is. Tot mijn opluchting overigens, want een verdrag behoort met de tijd mee te gaan en CETA voldoet niet aan de voorwaarden van hoe ik eerlijke handel zie . Dit verdrag met India is onze kans om het anders te doen. De gesprekken die ik hier voer, stemmen me hoopvol ondanks de grote uitdagingen. In India zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar, iedereen heeft baat bij een stevig akkoord. Niemand wil dat de temperatuur hier nog verder oploopt.