Tijdelijke Commissie Actualisering Reglement van Orde (CARO)

Deze tijdelijke Eerste Kamercommissie i hield zich bezig met de actualisering van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer i. De commissie werd op 19 april 2022 ingesteld.

De taak van deze commissie was het analyseren van het Reglement van Orde en op basis daarvan voorstellen doen voor de vernieuwing van het reglement.

Op 28 maart 2023 heeft de commissie een rapport uitgebracht met verschillende voorstellen. De Eerste Kamer debatteerde hierover op 8 en 9 mei en nam op 16 mei het vernieuwde Reglement van Orde aan.

Voorzitter was A.M.V. (Arda) Gerkens. Ondervoorzitter was J.P. (Joris) Backer.