Verslag (blanco) - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

Dit verslag is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 36061 - Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 (aanvullende coronasteunmaatregelen) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag (blanco)
Document­datum 21-04-2022
Publicatie­datum 21-04-2022
Nummer KST360613
Kenmerk 36061, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 061

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

Nr. 3

VERSLAG

Vastgesteld 21 april 2022

Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

  • A. 
    Mulder

De griffier van de commissie,

Nava

kst-36061-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 061, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.