Europa Vandaag: herdenking oud-lid Europese Rekenkamer Alex Brenninkmeijer

donderdag 28 april 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer

Alex Brenninkmeijer herdacht in Luxemburg

Alex Brenninkmeijer i wordt vandaag herdacht tijdens een dienst in Luxemburg. Brenninkmeijer overleed twee weken geleden op 70-jarige leeftijd. Hij was sinds 1 januari 2014 lid van de Europese Rekenkamer i die zetelt in Luxemburg. De Rekenkamer is belast met het controleren van de financiën van de EU. Tussen 2005 en 2014 was Brenninkmeijer de Nationale Ombudsman i. Onder andere Eurocommissaris Frans Timmermans i zal bij de herdenking aanwezig zijn.


Eurosymbool op zee
Bron: Europees Parlement

Europees Parlement adviseert over minimumbelasting multinationals

De EP-Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) i stemt over een richtlijn voor een minimumbelasting van multinationals in de EU. De beoogde EU-richtlijn is gebaseerd op een overeenkomst tussen 140 landen om een minimumtarief van 15% procent voor de vennootschapsbelasting voor multinationals in te voeren. Dit tarief is onderdeel van een wereldwijde belastingherziening om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan.

Het Europees Parlement i heeft echter niet veel zeggenschap op dit thema en geeft vooral advies. Het wetsvoorstel volgt immers de raadplegingsprocedure i, die gebruikt wordt voor politiek gevoelige zaken waar de verantwoordelijkheid voor beleid vooral bij de lidstaten zelf ligt.


En verder...

Eurocommissaris voor de Green Deal i Frans Timmermans i ontvangt vandaag de Belgische vicepremier en minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

28 april

 

Herdenking Alex Brenninkmeijer in Luxemburg

28 april, 9:00-10:15

EP-Commissie ECON

Stemming over richtlijn minimumbelasting multinationals i

28 april

Eurocommissaris Frans Timmermans

Ontvangt Belgische vicepremier Frank Vandenbroucke