Debat over het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) in de Tweede Kamer

dinsdag 10 mei 2022, 13:36

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag behandelt de Tweede Kamer in een plenair debat het conceptplan voor het coronaherstelfonds. Het gaat om 4,7 miljard euro uit de 'algemene' pot van het Herstelfonds, plus eventueel extra geld vanuit additionele programma's. Nederland is het enige land van de Europese Unie i dat nog geen plan heeft ingeleverd voor de door de EU beschikbaar gestelde fondsen.

Om de beschikbare fondsen daadwerkelijk in ontvangst te kunnen nemen, moet Nederland een plan inleveren bij de Commissie. Die kijkt samen met het Economisch en Financieel Comité van de Raad i naar de mate waarin de gestelde doelen van het Herstelfonds i behaald worden.

Deze doelen zijn onder andere dat tenminste 37% van de begrotingsplannen aan klimaatmaatregelen worden besteed, en 20% aan digitalisering. Als het plan onvoldoende voldoet aan de doelstellingen en de hervormingen vastlopen, dan kan een andere lidstaat bezwaar maken tegen verdere uitbetaling van steungelden. In dit geval wordt het behandeld in de eerstvolgende vergadering van de Europese Raad i.

Het debat was na de initiële presentatiedatum van 28 maart 2022 aangevraagd door Laurens Dassen i (Volt i). Voordat het voorstel aan de Europese Commissie i gepresenteerd kan worden moet het eerst door de Kamer worden goedgekeurd. Over dit plan gaan Kamerleden in debat met Ministers Sigrid Kaag i en Micky Adriaansens i. Het debat start om 17:00.