Brief lid / fractie; Brief van de leden De Hoop en Van der Molen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Deze brief is onder nr. 5 toegevoegd aan wetsvoorstel 33925 - Initiatiefvoorstel Wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht; Brief lid / fractie; Brief van de leden De Hoop en Van der Molen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel
Document­datum 13-05-2022
Publicatie­datum 13-05-2022
Nummer KST339255
Kenmerk 33925, nr. 5
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

33 925

Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Nr. 5

BRIEF VAN DE LEDEN DE HOOP EN VAN DER MOLEN

Ontvangen 13 mei 2022

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij delen wij u mede dat wij de verdediging van dit initiatief van de uit de Kamer vertrokken leden Mohandis en Rog overnemen.

De Hoop Van der Molen

kst-33925-5 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 33 925, nr. 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.