Besluitpunt "Antwoord feitelijke vragen inzake Vierde Incidentele Suppletoire / Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 16A
 

Zaak:

 

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling (mogelijk als hamerstuk?).