Besluitpunt "Inventarisatie wensen t.a.v. Werkprogramma Onderwijsraad 2023"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 33
 

Noot:

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad is gestart met de voorbereiding voor het Werkprogramma 2023, dat in september 2022 verschijnt. De Raad kijkt naar onderwijsbeleid en wetgeving en naar het functioneren van het onderwijsstelsel, met als focus oplossingen voor de lange termijn. De leden zijn via de mail benaderd over advieswensen.

Voorstel: vaststellen advieswens.