Een haalbare en betaalbare energietransitie met een sociaal klimaatfonds

Met dank overgenomen van A.M. (Agnes) Jongerius i, gepubliceerd op woensdag 18 mei 2022.

Door Agnes Jongerius op 18 mei 2022 Delen

Deze week neemt het Europees Parlement positie in over het Sociaal Klimaatfonds. Voor ons een belangrijk component om de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. Zojuist stemden de Milieu- en de Sociale Zaken en Werkgelegenheidscommissie van het Europees Parlement over de voorwaarden voor dit fonds.

Als we de energietransitie willen laten slagen, dan hebben we iedereen nodig. Maar je kunt mensen geen dure, duurzame investeringen laten doen zonder dat daar subsidie tegenover staat. Dit Sociaal Klimaatfonds is daarom heel welkom, maar wel onder de voorwaarde dat het geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben en niet naar de grote bedrijven.

Ondergeschoven kindje

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is rapporteur op het Sociaal Klimaatfonds en stelde aanvankelijk voor ook het bedrijfsleven toegang te geven tot het fonds. Dit hebben we kunnen voorkomen. Waar het CDA bij de presentatie van alle klimaatwetsvoorstellen riep dat je niet groen kunt doen als je rood staat, hield het zich niet aan zijn woord.

Ik ben blij dat het muntje nu wel de goeie kant op lijkt te vallen. Sociaal is niet langer het ondergeschoven kindje in de energietransitie.

Rechtvaardige transitie

Collega Mohammed Chahim is ook blij met het fonds. Al sinds het begin van de Green Deal strijden wij als sociaaldemocraten voor een rechtvaardige transitie waarbij we niemand achterlaten. Alleen zo zorgen we ervoor dat de Green Deal de volledige steun van iedereen krijgt en een succes wordt.

Het Sociaal Klimaatfonds speelt hierin een cruciale rol. De meest kwetsbaren in de samenleving zoals bijvoorbeeld huishoudens die al te maken hebben met energiearmoede of mobiliteitsarmoede moeten vanuit het fonds gecompenseerd worden, zodat ook zij mee kunnen.

Emissiehandelssysteem

Het vervuiler-betaalt-principe staat als een paal boven water voor ons. Geld moet van de industrie naar de huishoudens gaan, in plaats van andersom. Daarom pleiten we er ook voor om tot 2029 huishoudens niet op te nemen in het emissiehandelssysteem. In dit systeem betaalt de Europese industrie voor haar uitstoot van broeikasgassen.

Een van de voorstellen van de Europese Commissie is uitbreiding van het ETS-systeem naar andere sectoren zoals de transportsector, de zeevaartsector en gebouwen. Maar - in tegenstelling tot eurocommissaris Timmermans - gaat dat laatste voor ons een stap te ver, ook als er een Sociaal Klimaatfonds ter compensatie tegenover staat.

Energie-armoede is nu al een groot probleem, we kunnen mensen niet nog verder belasten. Door huishoudens de eerste jaren buiten het ETS te houden en pas in 2029 de mogelijkheid van een herziening te onderzoeken, beschermen we de meest kwetsbaren in de samenleving.

7 juni neemt het gehele Europees Parlement positie in over het Sociaal Klimaatfonds tijdens een plenaire stemming. Daarna gaat het Europese Parlement in onderhandeling met de lidstaten om tot een uiteindelijke wettekst te komen.