36100 IX NL - wetsvoorstel
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 mei 2022 ingediend door de minister van Financiën, Kaag i.

 

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën en van Nationale Schuld over 2021 opgenomen.

1.

Volledige titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

2.

Documenten

(31 stuks)

2 18 mei 2022, jaarverslag, nr. 1     KST36100IX1
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021
 
2 18 mei 2022, brief, nr. 2     KST36100IX2
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld
 
2 18 mei 2022, voorstel van wet, nr. 3     KST36100IX3
Voorstel van wet
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.