Brief aan de initiatiefnemers over de aangekondigde novelle

woensdag 18 mei 2022

Bij wetsvoorstel 35049 - Initiatiefvoorstel voor keuzevrijheid kindercentra bij het wel of niet toelaten van kinderen die niet meedoen met het vaccinatieprogramma is een brief ondergebracht.