Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel 35681 - Tijdelijke aanpassing disconteringsvoet pensioenverplichtingen

woensdag 18 mei 2022

De Tweede Kamer heeft op 18 mei 2022 wetsvoorstel 35681 - Initiatiefvoorstel Tijdelijke maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet voor pensioenverplichtingen behandeld.