Brief van de initiatiefnemers met een toelichting op de aangekondigde novelle

vrijdag 20 mei 2022

Bij wetsvoorstel 35049 - Initiatiefvoorstel voor keuzevrijheid kindercentra bij het wel of niet toelaten van kinderen die niet meedoen met het vaccinatieprogramma is een brief ondergebracht.