Wet in Staatsblad: 35994 - Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

vrijdag 20 mei 2022

Het wetsvoortstel 35994 - Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.