Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

Met dank overgenomen van Partij voor de Vrijheid (PVV) i, gepubliceerd op dinsdag 24 mei 2022, 17:00.

Vrz,

het paternalisme en de groene dwang kent geen grenzen. Laffe politici verschuilen zich dikwijls achter de EU, die voor hen, de door hen begeerde politieke agenda uitrollen.

Het is dan ook niet voor niets dat, diezelfde politici die dwepen met de EU, de ruimte die de EU wél biedt niet benutten. Zij zijn roomser dan de Paus en zetten de regels dikwijls nóg strakker.

Deze groene zelfkastijding leidt niet alleen tot een peperdure energievoorziening, maar leidt ook naar de situatie dat leveringszekerheid niet meer vanzelfsprekend is.

Vrz, voor 2020 moest Nederland streven naar een verbruik van 14% energie uit hernieuwbare bronnen. Deze opgave bleek in de praktijk een onmogelijke opgave te zijn. Dan maar een peperdure boekhoudkundige truc toepassen.

Op papier moest het koste wat het kost kloppen.

En dat mocht wat kosten!

Denemarken leverde blijmoedig voor maar liefst €170 miljoen aan groene certificaten en verder helemaal niets.

De vraag aan de Minister is of hij nog meer van die instellingen kent die tientallen miljoenen weggeven zonder tegenprestatie. Graag een reactie.

En zo waren wij €170 miljoen belastinggeld lichter enkel voor een goed politiek correct gevoel dat er ergens, waarschijnlijk in Denemarken, ruim 13 TWh aan hernieuwbare energie was opgewekt.

Maar ja op papier klopte dan alles en het streefcijfer van 14%, een percentage waar je enkel naar moet streven was gehaald.

Maar streven is iets anders dan daadwerkelijk moeten realiseren.

De vraag aan de Minister is dan ook: moest dit percentage van 14% daadwerkelijk gehaald worden? En wat zouden de consequenties zijn geweest als dat niet gelukt was?

Vrz, voor 2030 gelden nieuwe regels.

Wellicht in het kader van de "ever closer union" gaat er voor de Europese Unie een gezamenlijk bindend streefpercentage gelden van 32% in 2030. Vooral de combinatie bindend streefpercentage is bijzonder.

Je bent dan gebonden om je best te doen en wij zien wel waar wij uitkomen.

Dergelijke stellingen kan je toch niet serieus nemen? Maar ondertussen worden er wel miljarden euro's gepompt in dit groene circus.

Om het niet al te klef te maken bepalen lidstaten zelf o.b.v. een EU verordening, een indicatieve bijdrage voor 2030.

Voor Nederland geldt dan een bijdrage van 26%.

Maar, om een potje flink te doen heeft het kabinet de lat nog hoger gelegd en het streven gesteld op 27%.

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving jubelt dat de uitvoering van het Klimaatakkoord, bovenop bestaand en voorgenomen beleid,

zelfs kan leiden tot 30-32% hernieuwbare energie in 2030.

De vraag aan de Minister is: moet dat percentage van 26% ook daadwerkelijk gehaald worden? En wat zijn de consequenties als het niet gehaald wordt?

Vrz, door een gezamenlijk Europees streefpercentage te stellen wordt de handel in certificaten gestimuleerd. Deze certificaten betreffen o.a. Garanties van oorsprong, die een hoeveelheid hernieuwbare energie vertegenwoordigen.

In Nederland worden deze garanties al uitgegeven voor elektriciteit, elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekracht koppeling en groen gas.

Aan dit rijtje wordt, d.m.v. dit voorliggende wetsvoorstel, toegevoegd gas, niet zijnde groengas, maar gas geproduceerd uit, of met gebruikmaking van energie uit hernieuwbare bronnen. Dit betreft bijvoorbeeld waterstof en biosyngas.

Onder het mom van volledige openheid (full disclosure) zijn er naast Garanties van oorsprong ook Certificaten van oorsprong gecreëerd. Deze certificaten vertegenwoordigen energie afkomstig van fossiele bronnen zoals kolen en gas.

Deze worden geregistreerd én vervolgens verhandeld.

Hoppa nog een extra kostenpost voor de consument! Alsof de energierekening nu al niet de pan uitrijst!

Om het stroometiket te onderbouwen gebruiken leveranciers certificaten én garanties van oorsprong, die worden uitgegeven door de staatsbedrijven CertiQ , Vertogas en andere Europese uitgifte-instanties.

De uitgegeven certificaten en garanties vertegenwoordigen een waarde die niet eenduidig is vast te stellen door een buitenstaander.

Deze papierhandel komt namelijk grotendeels onderhands tot stand.

De uitgifte-instanties maken geen onderdeel uit van handelsovereenkomsten, noch zijn zij op de hoogte van de inhoud daarvan. De Minister heeft dan ook geen flauw idee hoeveel euro's er rond gaan in deze markt.

Met als gevolg dat hij ook geen flauw idee heeft van de omvang van de extra kosten die uiteindelijk op het bordje komen van de consument.

Weet de Minister eigenlijk wel waar hij mee bezig is? Het kan toch niet zo zijn dat de Minister de consumenten opzadelen met extra kosten , zonder een flauw benul te hebben van de hoogte van die extra kosten?

Het is dan ook niet voor niets dat de Minister niet meer wil horen dat zijn klimaatplannen "haalbaar en betaalbaar" moeten zijn want hij weet het gewoon niet! En daar wil hij niet mee geconfronteerd worden!

Maar de PVV wil wel de discussie aangaan over "haalbaar en betaalbaar". Wij willen dus óók duidelijkheid hebben over de extra kosten.

Graag een reactie van de Minister.

De Minister schermt er ook mee dat er voor hernieuwbare energie een hogere betalingsbereidheid zou bestaan.

Waar is dit op gebaseerd? Een hogere betalingsbereidheid door wie?

Vrz u gelooft toch niet dat de reeds 550.000 uitgemergelde gezinnen die hun energie rekening nu al niet meer kunnen betalen warm lopen om nog meer te betalen? Of is dit elitair wensdenken?

Graag een reactie van de Minister.

Vrz, om het volk mee te krijgen in de groene waan draait de propaganda machine op volle toeren.

Niet alleen in de media, maar ook binnen bedrijven, het onderwijs én op de energienota.

Consumenten moeten volgens dit kabinet opgevoed worden.

Nadat je eerst even moet gaan liggen, als je weer een als maar stijgende energierekening onder ogen hebt gekregen en deze moet verwerken, tracht de leverancier de consument een beetje op te beuren.

Dit door te vermelden hoe goed de leverancier en óók jij bezig zouden zijn.

De factuur toont niet alleen de hoeveelheid energie die de consument gebruikt heeft, maar pronkt ook met de hoeveelheid energie die ergens is opgewekt uit hernieuwbare bronnen en die je gebruikt zou hebben.

Het is gewoon een papieren werkelijkheid!

Het is namelijk helemaal geen garantie dat diezelfde consument die hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen daadwerkelijk heeft gebruikt.

Het is toch bizar dat consumenten gedwongen worden voor iets te betalen waarvan niet vast staat of het daadwerkelijk aan hen geleverd is?

Dit is gewoon misleiding! Graag een reactie van de Minister.

Vrz, ik rond af.

Er wordt een papieren werkelijkheid opgetuigd dat gebaseerd is op een systeem van een handel in Certificaten en Garanties van oorsprong, waarmee gewoon extra inkomsten gegenereerd worden voor de leveranciers om de rentabiliteit van hernieuwbare energieprojecten op te krikken.

En vervolgens kan het kabinet goede sier maken dat duurzame energie steeds minder of geen subsidie meer slurpt. In feite wordt de consument gewoon belazerd!

Dit terwijl er nu al 550.000 huishoudens in energie armoede leven en niet alleen de minimum inkomens, maar ook de modale inkomens moeite hebben om aan het einde van de maand rond te komen.

Maar volgens de Minister zouden consumenten graag willen betalen voor deze Garanties van oorsprong. De PVV fractie vraag zich af of de huishoudens, die in de kou zitten werkelijk warm lopen voor deze groene misleiding.