Akkoord over Europese wet minimumlonen

Met dank overgenomen van A.M. (Agnes) Jongerius i, gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2022.

Door Agnes Jongerius op 7 juni 2022 Delen

Zojuist bereikte ik een akkoord over de richtlijn voor eerlijker minimumlonen. Als hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement ben ik erg blij met dit akkoord na nachtelijk onderhandelen met de Europese Raad. Werk moet lonen. Deze Europese wet geeft een ‘push-up’ aan de lonen in Nederland en in heel Europa. De thuishulpen, de magazijnmedewerkers en de postbezorgers verdienen snel een eerlijker minimumloon!

Het akkoord voor de Europese richtlijn steunt op twee pijlers. Aan de ene kant stelt deze wet de normen waar nationale minimumlonen aan moeten voldoen. Van een wettelijk minimumloon moet je een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Voor de vaststelling ervan moet onder meer de koopkracht van werknemers en de verdeling ten opzichte van de andere lonen in een land in ogenschouw worden genomen. Ongelijkheid tegengaan en armoede bestrijden is het doel van de wet. Mensen moeten met een minimumloon gewoon nieuwe kleren kunnen kopen, mee kunnen doen op de sportclub, of een weekendje weg kunnen.

Minimumlonen omhoog

Daarom moeten de Europese lidstaten toetsen of hun minimumlonen toereikend zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van de internationale norm van minimaal 50% van het gemiddelde brutoloon en 60% van het mediaan brutoloon. Samen met nog 22 andere Europese landen voldoet Nederland niet aan die norm. Een duidelijk signaal uit Europa dat we in Nederland de minimum uurlonen moeten verhogen naar 14 euro dus.

Veel werknemers worstelen met de duurder wordende boodschappen, de hogere huur en de stijgende energierekening. Tegelijkertijd krijgen werknemers al jaren steeds minder van de koek. Dit akkoord komt geen seconde te laat om de ommekeer in gang te zetten.

Meer werknemers onder een CAO

De tweede pijler van het akkoord zet in op een betere positie voor werknemers en vakbonden tijdens cao-onderhandelingen. Dit betekent voor Nederland dat ons kabinet samen met de sociale partners een nationaal actieplan moet opstellen om meer werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst te laten vallen.

Vakbondsrechten

Daarnaast worden vakbondsrechten verankerd: lidstaten moeten optreden - ook preventief - als werknemers en vakbondsbestuurders onder druk worden gezet of bedreigd worden door een werkgever. Samen sta je sterker. En een cao met goede arbeidsvoorwaarden is de beste manier om armoede onder werkenden tegen te gaan. Daarom is het zo belangrijk dat we werknemers steunen die willen samenwerken. Dit is echt een trendbreuk met het Europa van vlak na de bankencrisis, we duwen de lonen vanaf nu omhoog!

Meer info: www.minimumlonen.eu