Europa Vandaag: krijgt de Conferentie over de Toekomst van Europa een vervolg?

donderdag 9 juni 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Europees Parlement
Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

Krijgt de Conferentie over de Toekomst van Europa een vervolg?

Het Europees Parlement i stemt plenair over de vraag of het Parlement het recht van initiatief i moet krijgen. Nu heeft alleen de Europese Commissie i het recht om voorstellen voor wetgeving te doen. Burgers die meededen aan de Conferentie over de Toekomst van Europa pleitten in mei onder andere voor dit initiatiefrecht.

Het Parlement pleitte ook voor de instelling van een zogenaamde conventie, om de EU-verdragen i met de basisregels van de EU aan te passen. De Europese Commissie en de Raad i zullen vandaag in het Europees Parlement reageren op het plan. Ten minste 13 Oost- en Noord-Europese lidstaten zijn kritisch over het voorstel.

Het Europees Parlement stemt verder over Polen en het coronaherstelfonds. Vorige week ging de Europese Commissie akkoord met het uitkeren van miljarden euro's uit het coronaherstelfonds i aan Polen. De Commissie weigerde Polen lang toestemming te geven vanwege zorgen over inperking van de rechterlijke macht i, maar zwichtte na Poolse concessies. De ommezwaai kwam de commissie echter op de woede van veel Europarlementariërs te staan


 
Raad van de Europese Unie/Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Antiterrorisme en de Europese Chipwet in de Raad

De ministers van Justitie i proberen overeenstemming te bereiken over twee voorstellen die de justitiële samenwerking tussen lidstaten moeten verbeteren. Zo moet informatieuitwisseling in terrorismezaken Eurojust i in staat stellen lidstaten beter te ondersteunen, en moeten lidstaten makkelijker digitaal bewijsmateriaal kunnen delen.

De Raad Concurrentievermogen bespreekt onder andere de Europese chipwet. Dit voorstel werd op 8 februari door de Commissie gepresenteerd, en moet de bevoorrading van de EU op het gebied van halfgeleiders waarborgen.


 
Gebouw van de Europese Centrale Bank
Bron: wikimedia/DXR

Neemt de ECB in Amsterdam een besluit over de rente?

De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank i (ECB) besluiten vandaag hun tweedaagse vergadering over de rente in Amsterdam. De belangrijkste doelstelling van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit binnen de eurozone en het beheersen van de inflatie i. Het belangrijkste instrument dat het ECB heeft, is het verhogen of verlagen van de rente voor banken die geld lenen bij de ECB. Hogere rente maakt het aantrekkelijk om geld te sparen, wat helpt om de inflatie te beteugelen.

Verwacht wordt dat een renteverhoging niet lang meer op zich laat wachten. De vraag is wanneer de rente omhooggaat en met hoeveel. ECB-president Christine Lagarde kondigde eerder aan dat de weg vrij lijkt voor een renteverhoging in juli.


En verder...

Eurocommissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness i ontmoet minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten i. En verschillende Eurocommissarissen zijn aanwezig bij het festival voor het Europese .


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

9 juni

Europees Parlement

Plenair debat en stemming over een conventie, initiatiefrecht en de uitkering van gelden aan Polen uit het coronaherstelfonds i

9 juni

Eurocommissaris Mairead McGuinness

Ontmoet minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten

9 juni

Raad van de EU

Raad Concurrentievermogen en Raad  iJustitie

9 juni, 14:30

Europese Centrale Bank

Persconferentie ECB over een mogelijk rentebesluit