BIJ1 Agenda

Met dank overgenomen van BIJ1 (BIJ1) i, Tweede Kamerfractie BIJ1 (BIJ1) i, gepubliceerd op maandag 6 juni 2022.

14-06-2022 Bestuursvergadering 20.00-22.00 digitaal

Het partijbestuur vergadert tweewekelijks. Mocht je als lid een bespreekpunt hebben of nader kennis willen maken dan nodigen wij je graag uit om je minimaal 1 week van te voren aan te melden om van 20.30-20.45 uur aan te schuiven bij onze bestuursvergadering. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bestuur@bij1.org. Geeft bij je aanmelding een toelichting van je agendapunt of dat je kennis wil maken.

Let op: per vergadering is er ruimte voor 1 lid, afhankelijk van het aantal aanmeldingen word je voor de eerstvolgende mogelijkheid uitgenodigd.

26-06-2022 Actie brainstormdag van Platform Stop Racisme fysiek

Op zondagmiddag 26 juni organiseert Platform Stop Racisme een fysieke bijeenkomst over de volgende thema’s:

 • 1. 
  Solidariteit met vluchtelingen
 • 2. 
  Het toeslagenschandaal
 • 3. 
  Extreemrechts en de media
 • 4. 
  Werk & racisme

Doel: Het samenkomen op een centrale en toegankelijke plaats (waarschijnlijk) in Utrecht, om het te hebben over onze toekomstige acties m.b.t. bovengenoemde thema’s.

Aanmelden kan via je eigen afdeling.

Let: vergeet niet om je e-mail achter te laten om nadere informatie te ontvangen

28-06-2022 Bestuursvergadering 20.00-22.00 uur digitaal

Het partijbestuur vergadert tweewekelijks. Mocht je als lid een bespreekpunt hebben of nader kennis willen maken dan nodigen wij je graag uit om je minimaal 1 week van te voren aan te melden om van 20.30-20.45 uur aan te schuiven bij onze bestuursvergadering. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bestuur@bij1.org. Geeft bij je aanmelding een toelichting van je agendapunt of dat je kennis wil maken.

Let op: per vergadering is er ruimte voor 1 lid, afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt je voor de eerstvolgende mogelijkheid uitgenodigd.

02-07-2022 Jaarlijkse ledenvergadering hybride

Op zaterdag 2 juli is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). De ALV is alleen voor leden. De ALV is het moment om als BIJ1 je stem te laten zien en mee te bepalen welke kant we als partij. Het is ook de dag waarop je op de hoogte blijft van wat er zoal gebeurt binnen de partij.

Datum: 02-07-2022

Tijd: 14:00-18:00 uur

Locatie: De ALV zal hybride plaatsvinden. Dit betekent dat je zowel fysiek als digitaal kan deelnemen aan de ALV.

Fysieke locatie: informatie hierover wordt per mail verzonden.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar ledenvergadering@bij1.org. Vergeet niet je naam en om aan te geven of je fysiek of digitaal aanwezig zal zijn.

08-07-2022 Sluiting Ledentevredenheidsonderzoek

Het partijbestuur zou meer inzicht willen krijgen in hoe het met de partij en haar leden gaat. Daarom willen wij jou uitnodigen om deel te nemen aan het ledentevredenheidsonderzoek. Dit kan tot 09-07-2022.

12-07-2022 Bestuursvergadering 20.00-22.00 uur digitaal

Het partijbestuur vergadert tweewekelijks. Mocht je als lid een bespreekpunt hebben of nader kennis willen maken dan nodigen wij je graag uit om je minimaal 1 week van te voren aan te melden om van 20.30-20.45 uur aan te schuiven bij onze bestuursvergadering. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bestuur@bij1.org. Geeft bij je aanmelding een toelichting van je agendapunt of dat je kennis wil maken.

Let op: per vergadering is er ruimte voor 1 lid, afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt je voor de eerstvolgende mogelijkheid uitgenodigd.

14-09-2022 Voorzittersbijeenkomst 20.00-22.00 digitaal

3 keer per jaar vindt er een voorzittersbijeenkomst plaats. De voorzitters van zowel het partijbestuur als afdelingsbesturen komen dan bij1 om elkaar updates te geven en punten die dan verder ter tafel komen te bespreken.