BIJ1 stelt Kamervragen over Woonwagenbewoners op zwarte lijsten

Met dank overgenomen van BIJ1 (BIJ1) i, Tweede Kamerfractie BIJ1 (BIJ1) i, gepubliceerd op maandag 13 juni 2022.

Verschillende gemeenten hanteren zwarte lijsten, waarop Woonwagenbewoners specifiek in verband worden gebracht met ondermijnende criminaliteit. Deze lijsten zijn opgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister:

 • 2. 
  Kunt u een overzicht geven van alle gemeenten die met deze checklist werken en hebben gewerkt?
 • 3. 
  Klopt het dat de ‘checklist ten behoeve van de signaalanalyse’ is opgesteld door uw ministerie? Zo niet, was u wel op de hoogte van het bestaan van deze checklist?
 • 4. 
  Wanneer is deze werkwijze en registratie begonnen? Was er voor de ingebruikname van deze checklist een voorloper van deze registratie?
 • 5. 
  Hoe staat u tegenover het feit dat woonwagenbewoners, bestaande uit Sinti, Roma, Yenishe en Reizigers, als specifieke groep genoemd worden als indicator voor ondermijnende criminaliteit?
 • 6. 
  Kunt u uitleggen waarom u woonwagenbewoners als specifieke groep heeft uitgezonderd en toegevoegd aan deze checklist als een indicator voor ondermijnende criminaliteit?
 • 7. 
  Kunt u precies uitleggen hoe en waarom het bewonen van een woonwagen indicatief is van ondermijnende criminaliteit? Zo ja, kunt u dit uitgebreid uiteenzetten? Zo nee, waarom worden woonwagenbewoners dan specifiek genoemd als indicator voor ondermijnende criminaliteit?
 • 8. 
  Hoe duidt u het uitzonderen van een specifieke groep mensen, op basis van etniciteit, als indicator voor ondermijnende criminaliteit? Bent u van mening dat dergelijke uitzondering voldoet aan het artikel 1 van de Nederlandse Grondwet? Waarom wel, of waarom niet?
 • 9. 
  Bent u van mening dat dergelijke uitzondering bijdraagt aan de jarenlange stigmatisering en discriminatie van woonwagenbewoners, en dus Sinti, Roma, Yenishe en Reizigers, in Nederland, en zelfs versterkt? Waarom wel, of waarom niet?
 • 10. 
  Klopt het dat woordvoerders van het ministerie deze werkwijze blijven onderschrijven en er geen probleem in zien? Hoe verhoudt die houding zich tot de verplichting van de overheid om alle burgers gelijk te behandelen?
 • 11. 
  Bent u voornemens om de checklist te veranderen en verdere stigmatisering en verdachtmaking van woonwagenbewoners een halt toe te roepen? Zo ja, wanneer kunnen we verwachten dat woonwagenbewoners als groep van de checklist zijn afgehaald? Zo nee, waarom niet?
 • 12. 
  Bent u bereid de vergaarde gegevens te wissen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?