36140 NL - wetsvoorstel
Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 (uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juni 2022 ingediend door de minister van Financiën, Kaag i.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De Belastingdienst heeft extra geld nodig voor het behandelen van de bezwaren tegen de vermogensrendementheffing en de Nederlandse Staat staat garant voor € 40 mln. voor het mogelijk annuleren van de huur van een drijvende LNG-terminal door de Gasunie.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie)

2.

Documenten

(7 stuks)

2 21 juni 2022, voorstel van wet, nr. 1     KST361401
Voorstel van wet
 
2 21 juni 2022, memorie van toelichting, nr. 2     KST361402
Memorie van toelichting
 
2 21 juni 2022, brief, nr. 3     KST1037610
Brief regering; 4e suppletoire begroting 2022 ministerie van Financiën (IXB) inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.