Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 1 juli 2022

vrijdag 1 juli 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige besluiten: