Besluitpunt "Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN2022)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken (oud) (DiZa)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 31
 

Zaak:

Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN2022) - 2022Z13888

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity d.d. 14 september 2022.

Noot:

De minister geeft in haar brief aan dat de kabinetsreactie hierop volgt in de nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) die in oktober wordt toegestuurd. Tevens wordt dan ook de kabinetsreactie op het rapport van de

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Kwetsbaar door software: lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix’ toegestuurd.

Volgcommissie(s):

J&V 9.

(*)